Rólunk

Az I.T.E.M. Kulturális és Oktatási Alapítvány munkatársai a bölcsészképzésben, humántudományos műhelyekben, valamint közoktatást segítő programokban dolgoznak. Osztoznak abban a tapasztalatban, hogy a közép- és felsőfokú oktatás, valamint a tudományos világ túlszabályozott, hierarchikus világában nagy szükség van egyéni kezdeményezésekre és kreatív megoldásokra, hogy a kulturális szféra jelenlegi vagy jövőbeli szereplői az egyre inkább digitalizálódó mindennapokban ténylegesen használható tudásra tegyenek szert, és önállóan, tevékenyen tudják alakítani azt a kulturális közeget, amelyben élni és dolgozni fognak.

 

Alapítványunk éppen ezért az oktatás és tudomány világa, valamint az alulról jövő kulturális és oktatási kezdeményezések közötti összekötő kapocs szerepét kívánja betölteni. Tevékenységünk ennek megfelelően a tudományos ismeretterjesztést, az oktatást és tehetséggondozást, valamint a kultúraszervezés különböző formáit foglalja magában. Ezt a meglehetősen tág tevékenységi kört egyfajta ernyőszervezet formájában kívánjuk lefedni. Abból a felismerésből indultunk ki, hogy a szervező munka ugyan árnyékban marad a kreatív alkotófolyamatok eredményei mellett, egy jól működő személyi és infrastrukturális háttér mégis elengedhetetlen ezek megvalósulásához. Ezen túlmenően az Alapítvány által kezdeményezett és gondozott önálló projektek összekapcsolásával továbbá olyan fórum jöhet létre a munkatársak – alkotók és szervezők, oktatók és tudósok – számára, amelyben rendszeres, de kötetlen tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre és az egyes projektekhez tartozó kapcsolati hálók összeszövésére is lehetőség nyílik. Így az Alapítvány egyes működési területeinek képviselői egymás munkáját segítve és alakítva dolgozhatnak a közös célok elérésén: a digitalizálódó mindennapokban használható tudás és tudásformák előállításán, valamint a kulturális szféra önálló és cselekvőképes szereplőinek támogatásán, minél szélesebb célközönséget megszólítva és elérve. 

 

Projektjeink

Céljaink elérése érdekében egyrészt olyan új projektek indítására és már futó projektek támogatására összpontosítunk, amelyek kortárs világunk leírására és megértésére irányulnak.


Ennek jegyében könyvsorozatot indítunk a Kijárat kiadóval, amelynek egyes kötetei tudományos igénnyel, ugyanakkor közérthető formában írják le a digitalizálódó mindennapokat és kulturális gyakorlatokat.


Ugyanezt a célt szolgálják a fiatalabb korosztály, a közoktatásban résztvevők számára kifejlesztett és kifejlesztendő online és hibrid tehetséggondozó programok és versenyek is. Ezek közül is kiemelkedik a PAIKKA nevű szervezettel való együttműködés és a Fresh Fabrik elnevezésű projektünk.


A tudományos ismeretterjesztést szolgálatában áll a japán kultúrával foglalkozó, az Alapítvány által támogatott Hibiki-portál.


Másrészt célunk olyan események szervezése és olyan művészeti alkotások létrehozása, amelyek éppen a virtualitásban elképzelhetetlen jelenlét előállításán keresztül hatnak. Az ilyen események és alkotások dokumentálása megintcsak a technológiai kísérletezés terepét nyitja meg: például a kísérleti szabadzene, a free jazz, vagy a kortárs tánc jelelétélményének rögzítése vagy újraelőállítása oktatási és tudományos kérdésekként vagy projektekként is újrafogalmazhatók. Ezért mindenekelőtt az olyan eseményeket és projekteket kívánunk létrehozni, illetve indítani, amelyek ilyen alkotásokkal és ezek prezentációival kísérleteznek.


Más szóval a tehetséggondozás és ismeretterjesztés olyan módozatait is szorgalmazzuk, amely a művészeti, tudományos vagy történelmi jelenségek élményalapú megtapasztalását célozzák.