A Computational Stylistic Group bemutatása


2021 végén jelent meg a Digitális Bölcsészet folyóiratának különszáma a Wacław Felczak Alapítvány támogatásával, amelyben a krakkói Computational Stylistic Group munkásságát mutatjuk meg a magyar közönség számára.

A lapszám teljes tartalma ide kattintva elérhető.


A krakkói kutatócsoport a számítógépes stíluskutatás nemzetközileg elismert műhelye. Több hasznos fejlesztés és kutatás köthető a nevükhöz, többek között az R programozási nyelvhez létrehozott ‘stylo’ csomag.

Tartalomjegyzék

Joanna Byszuk, Szemes Botond: A krakkói Computational Stylistics Group bemutatkozása. Előszó a Digitális Bölcsészet folyóirat különszámához

Maciej Eder: Elena Ferrante. Egy „virtuális” szerző? 

Jan Rybicki: Vive la différence! Írók nemének azonosítása többváltozós szógyakorisági elemzések során 

Greta Franzini et. al.: Szerzőazonosítás Jacob és Wilhelm Grimm zajos, digitalizált levelezésében 

Artjoms Sela et. al.: Gyenge műfajok: a versmérték és a jelentés közötti kapcsolat modellezése az orosz költészetben 

Albert Leśniak, Zbigniew Pasek: Neoprotestáns és katolikus tanúságtételek a korpuszalapú diskurzuselemzés perspektívájából 

Helena Grochala-Szczepanek et. al.: A lengyel Szepesség tájnyelvének korpusznyelvészeti elemzése

Digitális Bölcsészet

A lapszám bemutatására 2022 május 6-án az ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszékén került sor egy egésznapos, a számítógépes stíluskutatás (stilometria) köré szerveződő rendezvény keretein belül.  A rendezvény két részből állt: a krakkói kutatócsoport tagjai által tartott workshopból és a lapszámbemutatóból, ahol a szerzőket Almási Zsolt, a folyóirat szerkesztője és a PPKE BTK Angol-Amerikai Intézetének egyetemi doncense, illetve Szemes Botond, a különszám szerkesztője és a Digitális Bölcsészet Tanszék munkatársa kérdezte.

A workshop fókuszában a Computational Stylistics Group által létrehozott programcsomag, a stylo állt. A csomag magába foglalja a stilometriai kutatás minden lépését a korpuszok előkészítésétől a gyakoriságvizsgálat paramétereinek beállításán és az eredményeken végzett statisztikai eljárásokon át a szövegek hasonlóságának/különbségének kiszámításáig és a viszonyok különféle vizuális megjelenítéséig. A délelőtti szekció bevezetése és a délutáni, a „haladó” felhasználók számára tartott bemutató komoly ösztönzést jelenthet a hazai stilometriai és digitális bölcsészeti kutatások számára, amelyek ezidáig kevésbé ellenőrzött módon zajlottak.

Az esemény szintén az I.T.E.M. Kulturális és Oktatási Alapítvány szervezésében és a Waclaw Felczak Alapítvány támogatásával valósult meg.